bedavacılık sorunu

« Sözlük Dizinine Dön

Tüketimi doğası gereği ortak olan savunma, sokak aydınlatması veya temizliği, altyapı hizmetleri, park veya kamuya açık yollar, temel eğitim ve sağlık gibi tam veya yarı kamusal mallarda, mal veya hizmetten yararlananların yararlanma düzeylerinin ayrıştırılamaması nedeniyle, maliyetlerin kullanıcılara tam olarak yansıtılamaması. Ortak kaynakları kullananların, maliyetleri başkalarının karşılaması beklentisiyle, onların finansmanına katılmaktan kaçınmaları durumu. Başkasının sırtından geçinme; nimetinden faydalanıp külfetinden kaçınma.

İngilizcesi:
free rider problem
« Sözlük Dizinine Dön