Ego. Bireyin başka bireylerden ayırarak, kendisi olarak kavrayıp tanımladığı özü.

İngilizcesi:
ego