benmerkezcilik

« Sözlük Dizinine Dön

Egosetrisizm. Kendi bakış açısının dışında gelişen olaylara anlam verememe; her şeyi kendi sınırlılığına hapsetme; sahip olduğu perspektifin esiri olma ve onu aşamama tavrı. Her şeye kendi açısından bakma; olup bitenlerin değerlendirilip yorumlanmasında merkeze kendini yerleştirme, mutlak gerçek ve başkaları karşısındaki göreceli konumunu kavrayamama, ya da ihmal etme.

İngilizcesi:
egocentricism
« Sözlük Dizinine Dön