Birbiriyle benzeşen bireylerin yaptığı evlilik. bkz. farklı evlilik.

İngilizcesi:
homogamy