beyin yıkama

« Sözlük Dizinine Dön

1. Genel anlamda siyasal tutumları değiştirmek, özel anlamda da savaş esirlerinin eski anlayışlarının yerine yeni bir değer ve inanç sistemi empoze etmek için yapılan, sistematik baskıya dayalı propaganda. 2. İnsanların zihninde düşünsel veya ideolojik dönüşüm yaratmaya yönelik doğrudan ya da dolaylı her türlü sistemli telkin, yönlendirme ve baskı.

İngilizcesi:
brain-washing
« Sözlük Dizinine Dön