beyt’ül mal

« Sözlük Dizinine Dön

1. Devlet hazinesi; mali işlerin görüldüğü merkez; mal evi, maliye, hazine. 2. Dar anlamda Hz. Ömer devrinde zekat, vergi, ganimet gibi yollarla hilafet merkezine gelen ekonomik değerlerin biriktirilip gerekli yerlere harcanması amacıyla oluşturulmuş ve zaman içinde devlet hazinesine dönüşmüş kurum. 3. Geniş anlamda İslam tarihinde devletin her türlü gelirlerini toplayıp toplumun ihtiyaçlarına göre gereken harcamaların yapıldığı merkeze verilen ad; İslam devletinin hazinesi.

İngilizcesi:
treasury of Islamic state
« Sözlük Dizinine Dön