bilgi toplumu

« Sözlük Dizinine Dön

Enformasyon toplumu. Bilgi üretim ve akışının hem birey hem de kurumlararası ilişkileri belirlediği, bilginin kitlesel düzeyde üretilip tüketildiği toplum.

İngilizcesi:
information society
« Sözlük Dizinine Dön