bkz. epistemolojik düalizm.

İngilizcesi:
epistemological dualism