1. Kişinin varlığını farketmediği fakat davranışlarına bakılarak çıkarsanabilen güdülenme biçimi. 2. Bilincinde olmadan, gayri ihtiyari olarak bir eylemde bulunmaya yönelme.

İngilizcesi:
unconscious motivation