bilişim teknolojisi

« Sözlük Dizinine Dön

Bilgi üretmeyi, işlemeyi, iletmeyi veya depolamayı kolaylaştıran bilgisayar, akıllı telefon ve benzeri iletişim araçları alanında ortaya çıkan araç, gereç, cihaz, yol ve yöntemler.

İngilizcesi:
information technology
« Sözlük Dizinine Dön