birincil grup

« Sözlük Dizinine Dön

Aile, yakın akraba veya arkadaşlar ya da meslektaşlar gibi, kişinin, problemlerini çözmede ve karşılıklı yardımlaşma ve birbirini korumada göreli olarak sağlam, içten ve uzun süre devam eden ilişkiler geliştirdiği ve yüz yüze temas halinde olduğu grup. bkz. ikincil grup.

İngilizcesi:
primary group
« Sözlük Dizinine Dön