İşgücü piyasasında, normal şartlarda insanlara daha çok ücret verildiğinde daha çok çalıştıkları temel kuralına aykırı biçimde, belirli bir ücret düzeyinden sonra ücreti daha da artırılan kişinin, daha fazla değil, -ailesine ve hobilerine daha çok zaman ayırmak amacıyla- daha az süre çalışmak istemesi.

İngilizcesi:
leisure paradox