boyun eğme

« Sözlük Dizinine Dön

1. Kişinin altta kalmak ve ezilmek pahasına her şeye tahammül etmesi; kendisine dayatılan her seçeneği kabullenir tarzda edilgen bir tavır sergilemesi. 2. İnsanın konulmuş kurallara titizlikle riayet edip, o kuralların da insanlar tarafından konulduğunu, dolayısıyla değiştirilebileceğini aklından bile geçirmeyecek denli itaatkâr davranması, teslimiyet.

İngilizcesi:
submission
« Sözlük Dizinine Dön