Grand teori. Meta anlatı. 1. Sosyal hayatın tüm yönlerini aynı yetkinlikte açıklayabileceği varsayımına dayalı olarak geliştirilen teori. 2. Olgulardan kopma pahasına yüksek düzeyde soyutlama yaparak bir alandaki her şeyi açıklamaya çalışan teori.