Cehalet. 1. Farkında olmama durumu; bilinçsizlik, kasıttan yoksunluk. 2. Davranışlarına hakim olamama, hareketlerini kontrol edememe, aceleci biçimde ve çoğu kez düşüncesizce hareket etme hali. 3. Varlığın hikmet ve sebebini kavrayamama, söz konusu hikmet ve sebebe aykırı düşünce, tavır ve davranışlar sergileme. bkz. cahiliye.

İngilizcesi:
ignorance