Belirli sınırlar içinde herkesin kendi mesleğini ya da işverenini serbestçe seçebilmesi ve her işverenin de istediği kişiyi istihdam edebilmesini ifade eden hukuk ilkesi.

İngilizcesi:
liberty of working