Carter doktrini

« Sözlük Dizinine Dön

1979 sonlarında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgaliyle yumuşama sürecinin kesintiye uğraması ve İran’da İslâmi bir devlet kurma girişimlerinin İran Körfezi’ndeki petrol sevkiyatını riske sokması üzerine dönemin ABD Başkanı J. Carter’ın İran Körfezi’ne dışardan yapılacak herhangi bir müdahalenin ABD ve Batının çıkarlarına bir saldırı sayılacağı şeklindeki açıklamasında ifadesini bulan ve Ortadoğu’daki Batı çıkarları için gerektiğinde sıcak savaşın bile göze alınabileceğini ima eden doktrin. bkz. yeni dünya düzeni, Körfez savaşı, Körfez krizi.

İngilizcesi:
the Carter doctrine
« Sözlük Dizinine Dön