çerçeve

« Sözlük Dizinine Dön

Bir düzen, sistem, mekanizma veya yapıya biçim veren, etkinlik alanını sınırlayan ya da söz konusu yapıyı çevreleyen koşullar bütünü.

İngilizcesi:
framework
« Sözlük Dizinine Dön