ceteris paribus

« Sözlük Dizinine Dön

1. “Öteki şeyler sabitken” varsayımı. 2. Herhangi bir çözümlemede belirli bir ilişkinin öne çıkarılması veya belirli bir faktörün etkisinin belirginleştirilmesi aşamasında sık sık başvurulan ve “öteki tüm faktörler sabit kabul edildiğinde,” “diğer faktörler sabit kalmak koşuluyla,” ya da “öteki her şeyin değeri aynı kalmak şartıyla” anlamına gelen Latince terim. 3. Çok sayıda faktörün az ya da çok etkisinin olduğu bilinen bir süreçte tek bir faktörün etkisini anlama ve açıklamak için diğer etkileyici koşulların hiç değişmediğini varsayma.

İngilizcesi:
ceteris paribus
« Sözlük Dizinine Dön