çevirme

« Sözlük Dizinine Dön

Dönüştürme. Konversiyon. 1. Bir paranın üzerinde mutabık olunan kur üzerinden başka bir paraya dönüştürülmesi. 2. Psikolojide, ruhsal gerginlik ve sıkıntıya neden olan bilinçaltı çatışmaların çeşitli sinirsel belirtiler halinde sembolik ifade şekilleri bulması.

« Sözlük Dizinine Dön