çevre aydını

« Sözlük Dizinine Dön

Fiili gündemi ve zihin matrisleri kendi tarihsel-toplumsal konumunun sorunlarından çok kendisine merkez aldığı uygarlığın sorunsallarıyla belirlenmiş, çözümü de sürekli bu merkezde arayıp merkezin yol göstericiliğine olan inancını hiç yitirmeyen, fakat merkezi sahiden izlemeyi de bir türlü beceremeyen aydın tipi. (A. Kara)

İngilizcesi:
peripherical intellectual
« Sözlük Dizinine Dön