çevrecilik

« Sözlük Dizinine Dön

Doğal çevrenin korunması, insan-doğa-çevre ilişkilerinin yeni bir temele oturtulması ekseninde gelişen, önceleri bireysel tepkiler şeklinde kendini gösterirken, sonraları örgütselleşen toplumsal hareketler. Hızlı sanayileşme ve insanın doğayı tahakküm altına alma çabasının kaçınılmaz sonucu olarak, doğanın kendini yenileyemez bir hızla kirletilmesi sonucu, doğal hayat ve çevrenin yok olması tehlikesinin belirmesi karşısında, çevreyi kurtarmak amacıyla ortaya çıkan ideolojik-sosyal hareket.

İngilizcesi:
environmentalism
« Sözlük Dizinine Dön