Yeni kurulacak bir fabrika veya üretim biriminin, henüz proje aşamasında iken, gerek dışarı vereceği artık ve sebep olacağı kirlenme, gerekse sağlayacağı olumsuz dışsallıklar bakımından orta ve uzun vadede doğal çevreye verebileceği muhtemel zararların hesaplanarak, yasalarca belirlenen nitelikleri taşımayan ve standartlara uymayan projelerin uygulama dışı bırakılmasını amaçlayan değerlendirme.

İngilizcesi:
environmental impact evaluation