çevresel geçerlilik

« Sözlük Dizinine Dön

Bir bilimsel çalışmada, veri toplama aşamasında elde edilen sonuçların gerçekle uygunluğu konusunda herhangi bir kuşkunun olmaması, sonuçların gerçek durumu tam olarak yansıtması. Bu bağlamda sosyal bilimlerde alan araştırmalarının bulguları, deneysel araştırma bulgularına göre daha üstün bir çevresel geçerliliğe sahiptir. Çünkü deneylerde gözlemlenen davranışların alınan tüm tedbirlere rağmen bir şekilde deney ortamından etkilenme riski, alan araştırmasında bizzat davranışın gözlenmesi sürecinde oluşacak etkilenmeden daha fazladır.

İngilizcesi:
ecological validity
« Sözlük Dizinine Dön