Neslin devamını sağlama amacına dönük olarak erkeklerin olabildiğince çok doğum yapabilecek dişileri, dişilerin de doğan yavruların bakımına en fazla katkı sağlayacak erkekleri seçme yoluyla cinsel ilişki kurması. bkz. akraba seçilimi, doğal seçilim, dinsel seçilim.

İngilizcesi:
sexual selection