Bir topluluk içindeki kadın ve erkeklerin birbirine oranı.

İngilizcesi:
sex ratio