Coase teoremi

« Sözlük Dizinine Dön

İktisatçı R. Coase tarafından geliştirilen ve mülkiyet haklarının açıkça tanımlanması halinde, sıfır işlem maliyeti ve tarafların anlaşmaya taraftar oldukları varsayımı altında yapılacak serbest sözleşmeler sayesinde, devletin devreye girmesine gerek kalmadan, bütün dışsallıkların fiyat mekanizması ile içselleştirilebileceğini ileri süren teorem. bkz. dışsallık.

İngilizcesi:
Coase theorem
« Sözlük Dizinine Dön