Cobb-Douglas fayda fonksiyonu

« Sözlük Dizinine Dön

Mal ve hizmetlerin toplam bütçe harcamaları içindeki payının sabit olduğunu, telafi edilmemiş talebin fiyat esnekliğinin –1, gelir esnekliğinin +1, talebin çapraz fiyat esnekliğinin sıfıra eşit olduğunu varsayan, hesaplanabilme kolaylığı nedeniyle kantitatif (sayısal) iktisadi araştırmalarda sık kullanılan fayda fonksiyonu.

İngilizcesi:
Cobb-Douglas utility function
« Sözlük Dizinine Dön