Cobb-Douglas üretim fonksiyonu

« Sözlük Dizinine Dön

Ölçeğe göre getirinin sabit olduğu, üretim faktörleri arasındaki ikame esnekliğinin 1’e eşit olduğu, koordinat düzleminde sol yukarıdan sağ aşağıya eğimli ikizkenar hiperbol şeklinde resmedilen, hesaplanabilme kolaylığı nedeniyle kantitatif iktisadi araştırmalarda oldukça sık kullanılan üretim fonksiyonu.

İngilizcesi:
Cobb-Douglas production function
« Sözlük Dizinine Dön