Ailelerinin geçimine katkı sağlamak amacıyla küçük yaşta çalışmak zorunda olan yoksul çocukların, okul çağındayken gerekli eğitimi alıp çeşitli becerilerle donanmadıkları için yoksulluk döngüsü içinde kalmaları. bkz. yoksulluk döngüsü.

İngilizcesi:
child labour trap