çocukların metalaştırılması

« Sözlük Dizinine Dön

Çocuk sahibi olma ve çocukları yetiştirmenin herhangi bir mal sahibi olmayla aynı biçimde değerlendirilmesi, çocukların alınıp satılan bir meta gibi işlem görmesi. bkz. metalaştırma.

İngilizcesi:
commodification of children
« Sözlük Dizinine Dön