Doğum ile ergenlik ya da bulûğ çağı arasındaki dönem.

İngilizcesi:
childhood