Maddi çevre ve kültür çeşitliliğine dair insanların kafasındaki harita, algı ve imajlardan oluşan dünya.

İngilizcesi:
geographical imagination