coğrafya

« Sözlük Dizinine Dön

Yeryüzünün yüzeyini, bitki örtüsünü, üretimin yapısını, iklimlerin seyrini ülke ve bölgelerle ilgili fiziksel, ekonomik, beşeri ve siyasi ayrımlara göre inceleyen bilim dalı. Coğrafyanın karalar, denizler, iklimler ve doğal olayları inceleyen dalına fiziki coğrafya; toprak ürünleri, tarım, sanayi ve ticaret faaliyetleri ile ekonomik koşulları inceleyen dalına iktisadi coğrafya; milletlerin ırk, dil vb. özellikleri ve siyasi sınırlarını inceleyen dalına siyasi coğrafya; insanların yaşadıkları yöre ve doğal çevreyle ilgisini ve o yörenin özelliklerini, insan topluluklarının üzerinde yaşadıkları fiziksel coğrafya ile olan ilişkilerini inceleyen dalına da beşeri coğrafya denir.

İngilizcesi:
geography
« Sözlük Dizinine Dön