Kimsenin inanmadığı, ama herkesin öteki herkesin inandığını zannettiği durum. Yanlış uzlaşma yanlılığının tam tersi biçimde, insanların kendi düşünce, inanç ve tutumlarının, başkalarınınkiyle aslında aynı olmasına rağmen, onlarınkinden farklıymış gibi algılama eğilimi içinde olmaları sonucu ortaya çıkan ve bir grubun çoğunluğunun bireysel olarak reddetmesine rağmen, geri kalanların onu kabul ettiğini sanmaları nedeniyle bir normu kabul ettikleri durum. Çoğulcu cehalet durumunda aslında toplumun çoğunluğunun reddettiği bazı uygulamalar, tersi bir durum olduğu varsayımıyla, itiraz edilmediği için varlığını sürdürür. bkz. yanlış uzlaşı yanlılığı.

İngilizcesi:
pluralistic ignorance