Toplumsal desteği bulunan, örgütlenmiş en az üç partinin eşit şartlarda yarıştığı, oyların bir veya iki partide toplanmadığı, seçime katılan partilerin en azından koalisyonla iktidar olma şansı taşıdıkları siyasal sistem. Sadece iki veya ikiden fazla siyasal partinin bulunmasına rağmen oyların çoğunun iki büyük parti arasında paylaşıldığı, küçük partilerin yalnız başlarına veya koalisyon kurarak iktidara gelme şanslarının olmadığı sisteme de iki partili sistem denir. bkz. tek parti sistemi, çoğulcu demokrasi.

İngilizcesi:
multi-party system