Geniş kitlelerin talepte bulunmasının, talep edilen şeyin iyi özelliklerinin çok olduğuna yorulması veya geniş kitlelerin tercihleriyle uyumlu tercihlere sahip olma veya olduğunu gösterme ihtiyacının bir sonucu olarak, bir şeye çok talep olduğunun bilinmesinin, ilave talebin sebebi haline gelmesi. Örneğin bir ürünün satın alınmasının sebebinin en çok satılanlar listesinde yer almış olması. bkz. moda yanılgısı, bandwagon etkisi.

İngilizcesi:
bestseller effect