COMECON

« Sözlük Dizinine Dön

Karşılıklı iktisadi yardım konseyi. Merkezi planlama yoluyla üye ülke ekonomileri arasında iktisadi, bilimsel ve teknik yönden yardımlaşma ve işbirliği sağlamak, yatırımları desteklemek ve kendine yeterlilik düzeyini yükseltmek gibi amaçlarla SSCB’nin öncülüğünde Doğu Bloğu ülkelerinin 1949’da kurdukları iktisadi birlik. Bir anlamda Batı bloğundaki OECD’nin karşılığı sayılan COMECON, 1980’li yılların ikinci yarısında SSCB’de uygulamaya konan glasnost ve perestroyka politikalarından sonra önemini kaybetmiş, 1991 yılında da feshedilmiştir.

İngilizcesi:
COMECON
« Sözlük Dizinine Dön