1. Toplumsal yapı, ilişki ve değerlerin zayıflamaya, hatta bağlayıcı olmaktan çıkmaya başlamasıyla ortaya çıkan toplumsal durum. 2. Ruhsal olarak sıkıntılı durumlardan kurtulmak için kişinin geçici olarak bütünlüğünü kaybetmesi; her şeyi unutup adeta kendisinden tamamen farklı ikinci bir şahsiyet haline gelmesi. Örn. Hafıza kayıpları, uyur-gezerlik, şuursuz kaçmalar, iki ruhlu insan halleri.

İngilizcesi:
disorganization