Nominal, sırasal ya da gruplanmış verilerin yatay veya dikey eksene göre büyüklüklerini çubuk biçiminde karşılaştıran grafik. bkz. pasta grafik.

İngilizcesi:
bar chart