Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkıma tepki olarak gelişen ve irrasyonaliteyi, sezgi ve ironiyi öne çıkaran bir sanat akımı.

İngilizcesi:
dadanism