Bireylere yönelik aşırı korumacı olduğu veya bireysel tercihlere gereğinden fazla karıştığı düşünülen devlet.

İngilizcesi:
nanny state