Fiyatların yüksek düzeyde tutulması veya maliyetlerin de altına düşmesinin önlenmesi amacıyla, bir malın çeşitli yollardan yok edilmesi.

İngilizcesi:
dardanism