Bir varlığın çevresindeki değişimlere karşı verdiği hareketli tepki. bkz. güdü, tutum.

İngilizcesi:
behavior/behaviour