Mal ve hizmetlerin değişim değeri veya fiyatlarının niteliği ile değeri neyin belirlediği, değer ölçütünün ne olabileceği konularında geliştirilen kuramlar. Belli başlı değer teorileri şunlardır: 1. Emek-değer teorisi: Değerin kaynağı yahut belirleyicisinin emek olduğunu, bir nesnenin değerinin, üretiminde harcanan emek miktarına göre belirlenebileceğini, zira kullanım değeri bir yana bırakılırsa geriye malların bir tek emek ürünü olmaları özelliğinin kalacağını, dolayısıyla farklı malların karşılaştırılması ve mübadele sürecinin açıklanabilmesine imkân verecek değişmez değer ölçüsünün emek olduğunu ileri süren kuram. 2. Marjinal değer teorisi: Bir şeyin değerinin marjinal faydasına göre belirleneceğini, değerin ölçüsünün son birimden elde edilen fayda anlamına gelen marjinal fayda olduğunu savunan kuram. 3. Maliyet-değer teorisi: Bir nesnenin değerini ancak o nesnenin üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin maliyetlerinin belirleyebileceğini savunan kuram.

İngilizcesi:
value theories