değerler sistemi

« Sözlük Dizinine Dön

Birey, cemaat veya toplumun belirli davranış kalıplarını benimsemesinde, kişinin önceliklerini sıralaması ve buna göre hayatını planlamasında rol oynayan kültürel, tarihsel, geleneksel, dinsel ve felsefi değerlerin oluşturduğu sistem.

İngilizcesi:
value system
« Sözlük Dizinine Dön