Bir tanrıya inanma. Tanrının varlığına inanan, ancak -aklın kendi başına tanrıyı bilebileceğini kabul ettiğinden- vahyi inkar eden veya gereksizliğini savunan görüş. Vahiysiz ve peygambersiz din anlayışı. bkz. teizm.

İngilizcesi:
deism