Hem biyolojik, hem de ruhsal olarak çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi.

İngilizcesi:
adolescence