Klasik demokrasi kuramcılarının iddia ettiğinin aksine, demokrasinin bir yaşam biçimi değil, karar süreçlerine egemen elit yöneticilerin düzenli aralıklarla seçilmesini sağlayan bir yönetim biçimi olduğunu ileri süren görüş. (J. Schumpeter) bkz. elitizm, klasik demokratik teori, demokrasi, poliarşi.

İngilizcesi:
democratic elitism