Tek kişi veya küçük bir azınlığın egemen olduğu toplumsal karar süreçlerinin, şeffaf, hesap verebilir ve oylamalar yoluyla geniş kitlelerin katılımına ve denetimine açık hale gelmesi.

İngilizcesi:
democratization